Verkopen

Dossiersamenstelling

P&P kent de te bewandelen weg naar de bevoegde instanties en databanken voor het aanvragen van alle nodige attesten en documenten. Zonder zelf iets hoeven te ondernemen en voldoet u ineens aan uw informatieplicht als verkoper. Een complete dossiersamenstelling is van cruciaal belang om zo correct en volledig mogelijk te kunnen informeren. En dat schept vertrouwen naar gegadigden. Ook kan er ‘kort op de bal’ worden gespeeld omdat er snel onverwijld een juridisch sluitende verkoopovereenkomst kan worden opgesteld. Dit in volledige transparantie met uw notaris.

Bezichtigingen

Dankzij onze goede bereikbaarheid en flexibiliteit kunnen wij snel verkoopbezoeken inplannen volgens overeengekomen tijdstippen. Op een spontane doch professionele manier zal uw pand in het juiste daglicht worden voorgesteld. Ook nà de kantooruren of tijdens het weekend beschouwen wij dit als een evidentie.

Onderhandelen

Als bemiddelaar spelen wij ook hier perfect onze rol van ‘buffer’ tussen beide partijen. Als verkoper behoudt u perfect de ‘pokerface’ wanneer er over een “de prijs” wordt gesproken. En dit zonder een kans te missen! Elke redelijke en concrete bieding wordt schriftelijk bevestigd en onverwijld voorgelegd. Vaak betekent dit de start van een onderhandeling naar een finale deal.

Publiciteit

P&P voert aantrekkelijke en doelgerichte publiciteit naar gelang de aard van het pand om de juiste koper aan de haak te slaan.
Enerzijds door een sterk online verhaal door een op de gekende immo-websites (Immoweb, Vlan, Zimmo, Logic-immo, Proxio, …).
Anderzijds via een presentatie in de regionale rondbedeelde pers (Rondom, Deze Week, Pano, Wetthra, Egmontkrant,…).

Stijlvol publiciteitsbord

Een niet-schreeuwerig publiciteitsbord aan het pand zorgt voor de nodige visibiliteit. Zo kunnen gegadigde surfers niet zoekend voorbij rijden. Omwonenden hoeven dus geen zonnebril op te zetten om in de tuin te kunnen vertoeven. Voor wie tóch iets meer wilt : op eenvoudig verzoek brengen wij graag bewegwijzering aan of komen wij graag uw voortuin inpalmen met een van onze publi-aanhangers.

Opvolging

Periodiek krijg je feedback en weet je hoe ver we zijn opgeschoten. We laten u weten hoe we ervoor staan. Ook minder goed nieuws wordt gemeld. Tenslotte, hoe beter we samenwerken, hoe beter het eindresultaat.

Gratis schatting

Niemand kan vooraf met zekerheid zeggen voor hoeveel precies uw pand uiteindelijk zal verkocht worden. Wat P&P door marktkennis en de dagdagelijkse praktijk wél kan, is u als verkoper een marktconforme indicatie geven van wat u als prijs kan verwachten. Dit ongeacht of de transactie via ons kantoor zal lopen. Deze gratis schatting en kennismaking is geheel vrijblijvend….en met de glimlach!

Niet-gratis schatting

Vaak wordt ons gevraagd om een uitgebreid schattingsverslag op te maken. Bijvoorbeeld in het kader van een verzekeringsexpertise of ter staving naar hun bank. Het spreekt voor zich dat de opmaak meerdere uren tijd vergt en niet zodus niet gratis kan gebeuren. Die tijd spenderen wij liefst aan mensen die met ons reeds een samenwerking lopende hebben.

Prijszetting

In onderling overleg komen we tot een te adverteren vraagprijs. Hoe realistischer de prijs, hoe meer bezichtigingen. En dat verhoogt uiteraard de kans op verkoop zonder dat u water bij de wijn moet doen. Een overdreven schatting zorgt ealleen maar voor ergernis, tijdverlies en vergroot de kans om in de afprijzingen te belanden. Starten met een verkeerde vraagprijs kan dus nadelige gevolgen hebben en het komt finaal moeilijker goed.

Permanent klantenbestand

P&P onderhoudt een continu groeiend bestand van zoekende kandidaat-kopers. Nog vóór een woning op de gekende websites verschijnt, worden onze potentiële kopers al verwittigd. Wie ons op de koopmarkt opvolgt weet dat het vaak aan snelheid gelegen is…

Bereikbaarheid & beschikbaarheid

Ijzer moet worden gesmeden als het heet is. Onze beschikbaarheid is stukken hoger dan die van een notaris of een particulier die de verkoop of verhuur in eigen handen houdt. Het grootste deel van onze bezoeken vindt immers plaats nà 18 uur en in het weekend. Ja, u leest het goed : wij werken wanneer het u het best past !

Opmaak verkoopscompromis :

Van zodra de deal rond is wordt de verkoopscompromis onverwijld opgemaakt. Indien gewenst in volledige transparantie met uw notaris door voorafgaand nazicht. Ook nà ondertekening en tot aan de akte blijven wij bereidwillig tot medewerking. Dit voor zowel de koper als de verkoper voor bijvoorbeeld : opmeting voor offerte, bezoek met bankschatter, keurder, brief huur-opzeg,… Indien gewenst nemen wij daags voor de verkoopakte de meterstanden (elektriciteit, gas, water) op om zodoende de overdracht naar de nutsmaatschappijen toe te regelen.

Geen verkoop, geen commissie :

Onze vergoeding bedraagt meestal een op voorhand afgesproken percentage op de behaalde verkoopsom (ofwel een vast bedrag). Dit omvat onze publiciteit, onze werkingskosten, een succesfee en 21% btw voor vadertje staat. Indien P&P er niet in slaagt om uw eigendom te verkopen hoeft u ons dan ook geen commissie te betalen.