Verhuren

De huurwetgeving is vrij complex. Het vraagt dan ook wel wat inspanningen om op de hoogte blijven. Verhuren is daarom meer dan ooit een taak voor professionelen. P&P fungeert voor u als “buffer” en zet alles voor u op de rails :

 • bepalen marktconforme huurprijs
 • afspreken bezoekregeling met vertrekkende huurder
 • indien nodig EPC aanvragen
 • persoonlijke begeleiding bij elke bezichtiging
 • screening van alle kandidaat-huurders (solvabiliteit,…)
 • opmaken huurcontract
 • inning 1ste maand huur bij ondertekening
 • regelen vestiging 3 maand huurwaarborg
 • controle op afsluiten huurdersaansprakelijkheidsverzekering
 • registratie getekende huurovereenkomst
 • opmaken plaatsbeschrijving (niet in het ereloon begrepen)
 • overdracht nutsvoorzieningen (elektriciteit, gas, water) indien gewenst